Gegevensbescherming en ok.

Ons streven is dat u zich op van onze Website thuis voelt. De bescherming van uw privacy en uw persoonlijkheidsrecht zijn voor ons dus een belangrijk punt. Daarom willen wij u vragen om de volgende samenvatting over het functioneren van onze Website zorgvuldig door te lezen. U kunt vertrouwen op een transparante en faire verwerking van uw gegevens en wij spannen ons in voor een zorgzame en verantwoordingsbewuste omgang met uw gegevens.

De volgende informatie over gegevensbescherming moet u erover informeren hoe wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens. Daarbij houden wij ons aan de strenge bepalingen van het recht op gegevensbescherming alsmede aan de eisen op basis van de Europese algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Verwerkingsverantwoordelijke en contact met de functionaris gegevensbescherming

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en andere in de lidstaten van de EU geldende wetten op het gebied van gegevensbescherming en andere bepalingen die te maken hebben met het recht op gegevensbescherming is:

Imtron GmbH, Media-Saturn-Straße 1, 85053 Ingolstadt, Deutschland

Tel.: +49 (0)841/ 634-4660

Mail: contact@imtron.eu

 

De functionaris gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke kunt u bereiken via:

privacy@imtron.eu

 

Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in principe alleen voor zover dat noodzakelijk is voor het aanbieden van een functionele Website alsmede van onze contents en dienstverlening. Het verzamelen gebruiken van uw persoonsgegevens gebeurt regelmatig alleen met uw toestemming.

Een uitzondering geldt in zulke gevallen waarin een toestemming vooraf om daadwerkelijke redenen niet mogelijk is en de verwerking van de gegevens door wettelijke voorschriften is toegestaan.

De veiligheid van uw persoonsgegevens heeft voor ons een hoge prioriteit. Uw bij ons opgeslagen gegevens schermen wij daarom af door technische en organisatorische maatregelen om een verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Met name worden onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken verplicht op de geheimhouding van gegevens en moeten zich daaraan houden. Ter bescherming van uw persoonsgegevens worden die versleuteld doorgegeven; zo gebruiken wij bijvoorbeeld voor de communicatie via uw internetbrowser SSL=Secure Socket Layer. Die herkent u aan het symbool van het slot dat uw browser bij een SSL-verbinding laat zien. Om de duurzame bescherming van uw gegevens te garanderen worden de technische veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de stand van de techniek. Die principes gelden ook voor bedrijven die gegevens in onze opdracht en volgens onze instructies verwerken en gebruiken.

 

Doeleinden van de verwerking en juridische grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • motivatie en uitvoering van contractrelaties
 • marketingmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het uitvoeren van prijsvragen
 • klantenservice en klantensupport

 

Op de volgende juridische grondslagen kan de verwerking van uw persoonsgegevens berusten:

 • art. 6 alinea 1 letter a AVG dient ons als grondslag voor verwerkingsprocedures waarbij wij uw toestemming vragen voor een bepaald verwerkingsdoel.
 • art. 6 alinea 1 letter b AVG, voor zover de verwerking persoonsgegevens voor de uitvoering van een contract noodzakelijk is, bijvoorbeeld als u een product koopt. Hetzelfde geldt voor zulke verwerkingsprocedures, die voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen noodzakelijk zijn, zoals bij het aanvragen te onze producten of diensten.
 • art. 6 alinea 1 letter c AVG, voor zover wij aan een wettelijke verplichting zijn onderworpen die een verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals bijvoorbeeld het voldoen aan belastingplichten.
 • art. 6 alinea 1 letter d AVG voor het geval dat levensbelangrijke belangen van u of een andere natuurlijke persoon een verwerking persoonsgegevens noodzakelijk maken.
 • art. 6 alinea 1 letter f AVG wordt toegepast op de grondslag van onze gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld bij het inschakelen van dienstverleners in het kader van de  verwerking van de opdracht zoals dienstverleners Versand of bij de uitvoering van het verzamelen van statistisch materiaal en analyses alsmede bij het protocolleren van aanmeldingsprocedures. Ons belang richt zich op de inzet van een gebruikersvriendelijke, attractieve en veilige weergaven alsmede optimalisering van ons Webaanbod, dat zowel onze zakelijke belangen dient als ook tegemoetkomt aan uw verwachtingen.

 

Duur van de opslag en routinematige verwijdering van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens en slaan die alleen op voor de periode die voor het uitvoeren van het doel van de opslag noodzakelijk is of voor zover dit in wetten of voorschriften is voorzien. Na het wegvallen of afhandelen van het doel worden uw persoonsgegevens verwijderd resp. geblokkeerd. In het geval van blokkeren volgt verwijdering zodra daar geen bezwaar tegen is op grond van wettelijke, statutaire of contractuele bewaartermijnen, geen reden te de veronderstelling bestaat dat een verwijdering uw te beschermen belangen benadeelt en een verwijdering wegen de bijzondere Art van de opslag geen onredelijk hoge kosten veroorzaakt.

 

Registratie van algemene gegevens en informatie, zogenaamde logfiles

Onze Website registreert met elke oproep op basis van art. 6 alinea 1 letter f AVG een aantal algemene gegevens en informatie die in logfiles van een server tijdelijk worden opgeslagen. Een logfile wordt in het kader van een automatisch protocol van het verwerkende computersysteem aangemaakt. Geregistreerd kan worden:

 

 • toegang tot de Website (datum, tijdstip en hoe vaak voorkomend)
 • hoe u op de Website bent gekomen (vorige Site, hyperlink etc.)
 • de hoeveelheid van de verstuurde gegevens
 • welke browser en welke versie van de browser u gebruikt
 • het door u gebruikte bedrijfssysteem
 • van welke Internet-Service-Provider u gebruik maakt
 • uw IP-adres dat uw Internet-Access-Provider uw computer toewijst bij de verbinding met het internet

Het registreren en opslaan van die gegevens is voor de exploitatie van de Internetsite noodzakelijk, om de functionaliteit van de Website veilig te stellen en de content van onze Website correct aan te bieden. Bovendien dienen ons die gegevens voor het optimaliseren van onze Website en het garanderen van de veiligheid van onze IT-systemen. Om die reden worden de gegevens voor maximaal 7 dagen opgeslagen als technische maatregel.

Ook gebruiken wij die gegevens in het kader van reclame, marktonderzoek en op de behoefte toegesneden vormgeving van onze diensten door gebruikersprofielen onder pseudoniemen aan te maken en evalueren, maar dat alleen voor zover u niet van uw recht gebruik hebt gemaakt om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens (zie informatie over het recht om bezwaar te maken bij het punt „uw rechten“).

 

Cookies en Webanalysedienste

Wij gebruiken op onze Website cookies en Webanalysediensten.

Wij willen u met onze Website een aangename Online-beleving mogelijk maken en plaatsen hiervoor in het kader van art. 6 alinea 1 letter f AVG cookies en Webanalysediensten Voor dat doel maken wij gebruik van verschillende cookies en diensten om de functionaliteit van onze Website veilig te stellen alsmede de Website voor u zo informatief en gebruikersvriendelijk mogelijk vorm te geven. Het is belangrijk voor ons dat u comfortabel op onze Website surft en om die reden neemt de permanente optimalisering van onze Website een belangrijke plaats in. Daartoe behoren bijvoorbeeld vooraf ingevulde formuliervakken, zodat u niet altijd alle gegevens opnieuw hoeft in te toetsen alsmede door u doorgevoerde instellingen kunnen worden opgeslagen. Bovendien is voor ons belangrijk dat u content op onze Website te zien krijgt die u daadwerkelijk interesseert en u de Online-beleving vergemakkelijken.

Maar daarbij verliezen we niet de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens uit het oog. Daarom vindt u hieronder gedetailleerde informatie over het gebruik van de door ons op deze Website ingezette cookies en diensten. Vanzelfsprekend hebt u de mogelijkheid, alle cookies en diensten te deactiveren. En wel door het blokkeren of verwijderen van cookies via uw internetbrowser of door het apart deactiveren door middel van het plaatsen van een aangegeven Opt-Out-cookie resp. de gevolgen van een aangegeven link. Denk er a.u.b. wel aan dat het deactiveren voor iedere door u gebruikte browser moet worden gedaan. Als alle cookies in uw browser verwijderd worden is hiervan ook de desbetreffende Opt-Out-cookie betroffen.

 

1. Functionele cookies

Cookies zijn kleine tekstfiles die in uw browsergeschiedenis worden geplaatst en waardoor bij uw volgende bezoek al uitgevoerde instellingen en andere veranderingen die u hebt uitgevoerd, worden gereconstrueerd.

Deze functionele cookies zorgen ervoor dat onze Website volgens de regels functioneert. Het opslaan van die cookies duurt maximaal 2 jaar – vervolgens worden die automatisch verwijderd. Bijvoorbeeld zijn de volgende functies met deze cookies mogelijk:

 • het opslaan van producten die u in het boodschappenmandje hebt gelegd of op uw wenslijstje hebt genoteerd, het opslaan van de door u ingevoerde gegevens tijdens de Check-out of tijdens een bestelling om die gegevens niet nog eens te hoeven ingeven, het opslaan van vaste instellingen als taal, plaats, het aantal zoekresultaten enz., het opslaan van instellingen voor een optimaal tonen van video’s, bijvoorbeeld de gewenste omvang van de buffer en de resolutiegegevens van uw beeldscherm,
 • het registreren van uw browserinstellingen om onze Website optimaal op uw computerscherm weer te geven, het herkennen van misbruik van onze Websites en diensten, bijvoorbeeld door het registreren van verschillende op elkaar volgende alsmede niet geslaagde aanmeldingspogingen,
 • het gelijkmatige laden van de Website, zodat de Website toegankelijk blijft of
 • het opslaan van uw Login-gegevens zodat u die niet iedere keer opnieuw hoeft in te toetsen.

U hebt de mogelijkheid, het plaatsen van de cookies te blokkeren en al geplaatste cookies te verwijderen Meer informatie hierover krijgt u van de producent of in de hulpfunctie van uw internetbrowser. Wij moeten u er dan wel op wijzen dat bepaalde functies op onze Website niet meer of nog maar beperkt ter beschikking staan als u de functionele cookies niet accepteert.

 

2. Analysediensten voor statistische doeleinden

Om vast te kunnen stellen welke content van onze Website voor u het meest interessant zijn, meten wij continu het aantal bezoekers alsmede de content die het meeste wordt bekeken. De daarbij verzamelde gegevens gebruiken wij voor doeleinden in het kader van de statistiek, bijvoorbeeld voor

 • het registreren van het aantal bezoekers op onze Websites,
 • het registreren van de desbetreffende bezoektijd van de bezoekers van onze Websites,
 • het registreren van de volgorde van bezoek van verschillende Websites,
 • het beoordelen, welke onderdelen van onze Website moeten worden aangepast of
 • het optimaliseren van de Websites.

 

Van de volgende dienstverlening maken wij gebruik in het kader van statistiek; u kunt dat via het plaatsen van een Opt-Out-cookie of het volgen van een link deactiveren:

 

Google Analytics

Google Analytics is een Webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics gebruikt cookies om een analyse van het gebruik van onze Website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze Website worden over het algemeen aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt door Google echter al in de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte hebben getekend vooraf ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen  wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en pas daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres  wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. De door Google Analytics opgeslagen cookies worden na uiterlijk 14 maanden verwijderd.

Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruikersvoorwaarden bij Google Analytics krijgt u op: https://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Om Google Analytics te deactiveren klikt u op de volgende link om een browser-Plugin te downloaden en te installeren:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

 

Google Signalen

Op onze website gebruiken wij de webanalysedienst "Google Signals" van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA , om rapporten te verkrijgen over het aantal gebruikers van verschillende apparaten, evenals over verschillende gebruikersgroepen op basis van verschillende apparaatcombinaties (zogenaamde cross-device tracking). Daarbij worden gebruikersgegevens verzameld als de gebruiker de optie "gepersonaliseerde reclame" in zijn Google-accountinstellingen heeft geactiveerd. Een vastgestelde drempelwaarde voor de rapportagegegevens zorgt ervoor dat in principe geen conclusies kunnen worden getrokken over de identiteit van een individuele gebruiker.

Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruiksvoorwaarden van Google vindt u hier. (https://policies.google.com/privacy?hl=de)

Om Google Signalen uit te schakelen, deactiveert u hier het onderdeel "gepersonaliseerde reclame" in uw Google-account. (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de)
 

Google Tag Manager

Wij gebruiken de "Google Tag Manager"-dienst, een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), om diensten van partners op onze website weer te geven. Via deze dienst zorgen wij ervoor dat de toestemming voor u als consument wordt gerespecteerd en dus niet kan worden gedeactiveerd. De dienst zelf verzamelt geen andere gegevens dan die welke technisch noodzakelijk zijn voor de levering (met inbegrip van uw IP-adres), die worden doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen.

Meer informatie is te vinden in de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de Google Tag Manager.

 

De verwerking van persoonsgegevens bij het opnemen van contact

1. Het opnemen van contact

Bij het opnemen van contact met ons per telefoon, e-mail of via een contactformulier worden de door u meegedeelde gegevens op basis van art. 6 alinea 1 letter a AVG door ons opgeslagen om uw vragen te kunnen beantwoorden. Dat opnemen van contact wordt geprotocolleerd om de voor het opnemen van contact vereiste wettelijke eisen te kunnen aantonen. Voor die verwerking der gegevens wordt in het kader van het contactformulier om uw toestemming gevraagd en gewezen op deze informatie over gegevensbescherming. De in die samenhang opgenomen gegevens verwijderen wij als de desbetreffende conversatie met u beëindigd is en de desbetreffende zaak is afgerond.

 

2. Overig

Gebaseerd op art. 6 alinea 1 letter c en f AVG gebruiken wij uw persoonsgegevens en technische informatie en slaan die op, voor zover dat noodzakelijk is om misbruik of ander onwettig gedrag op onze Website te verhinderen of te vervolgen, bijvoorbeeld voor het handhaven van de dataveiligheid bij aanvallen op onze IT-systemen. Dat gebeurt ook, voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, zoals op basis van een beschikking van overheid of de rechtbank, en voor het uitoefenen van onze rechten en aanspraken alsmede het verdedigen daarvan.

 

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

Wij geven uw persoonsgegevens in het kader van de bestaande wetten op het gebied van gegevensbescherming aan derden of overheidsinstanties door conform art. 6 alinea 1 letter c en f AVG, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld door een beschikking van overheid of rechtbank of als wij daartoe gerechtigd zijn, bijvoorbeeld omdat dit nodig is voor het vervolgen van strafbare feiten of voor het uitoefenen en realiseren van onze rechten en aanspraken.

Bij doorgifte van uw persoonsgegevens letten wij altijd op een zo hoog mogelijk niveau van  veiligheid. Uw gegevens worden door ons alleen doorgegeven aan instanties binnen de Europese Economische Ruimte en die daarom onderworpen zijn aan de strenge EU-recht op het gebied van gegevensbescherming of die verplicht zijn om een overeenkomstig niveau van bescherming te  bieden. Van het doorgeven van gegevens aan derde landen is momenteel geen sprake, het is ook niet gepland.

 

Uw rechten

Vanzelfsprekend hebt u in het kader van het verzamelen van uw gegevens rechten, waarover wij u hiermee graag informeren. Als u een van de volgende kosteloze rechten in aanspraak wilt nemen is een simpel bericht aan ons voldoende. U kunt daarvoor van de volgende contactgegevens gebruik maken, zonder dat u andere kosten dan de doorgiftekosten conform basistarief ontstaan:

Per e-mail: privacy@imtron.eu

Per post: Imtron GmbH, Wankelstraße 5, D-85046 Ingolstadt, Duitsland

 

Voor uw eigen bescherming behouden wij ons voor om bij een binnengekomen aanvraag meer informatie te verkrijgen die ter bevestiging van uw identiteit noodzakelijk is en, als identificatie niet mogelijk mocht zijn, het afhandelen van de aanvraag te weigeren.

1. Recht op informatie/inzage

U hebt het recht, van ons een informatie over de van uw persoon opgeslagen persoonsgegevens te verlangen.

2. Recht op rectificatie

U hebt het recht, een onmiddellijke rectificatie en/of aanvulling van de u betreffende persoonsgegevens te verlangen.

3. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht, de beperking van uw persoonsgegevens te verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u echter de verwijdering daarvan afwijst en wij die gegevens niet meer nodig hebben, u die echter nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking.

4. Recht op verwijdering

U hebt het recht, om de verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen, voor zover niet het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie, de verwerking voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of in het kader van het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen noodzakelijk is.

5. Recht op informatie

Als u het recht op informatie, verwijdering of beperking van de verwerking geldend hebt gemaakt zullen wij alle ontvangers aan wie de u betreffende persoonsgegevens bekend zijn gemaakt deze informatie of de verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking meedelen, tenzij dat onmogelijk is of verbonden is met onredelijke kosten.

6. Recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om persoonsgegevens, die u ons ter beschikking hebt gesteld, aan zichzelf of een derde te laten overhandigen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. Voor zover u de directe doorgifte van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke verlangt, gebeurt dat alleen voor zover dat technisch haalbaar is.

7. Recht op bezwaar maken

Voor zover uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen conform art. 6 alinea 1 letter f AVG worden verwerkt, hebt u het recht, conform art. 21 AVG te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking.

8. Het intrekken van toestemming

U hebt het recht, uw toestemming ten aanzien van het verzamelen van gegevens te allen tijde voor de toekomst in te trekken. Dit laat de rechtmatigheid van het verzamelen van gegevens op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet. Hebt u er a.u.b. begrip voor dat het gevolg geven aan het intrekken om technische redenen enige tijd kan vergen en u in de tussentijd mogelijk nog berichten van ons ontvangt.

9. Recht op bezwaar bij een toezichthouder

Als de verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op het recht van gegevensbescherming of wordt er op andere wijze inbreuk gemaakt op uw wettelijke rechten op gegevensbescherming, dan kunt u bezwaar maken bij de toezichthouder.

Gegevens, die wij moeten opslaan op basis van wettelijke statutaire of contractuele bewaarplichten, worden in plaats van verwijdering geblokkeerd om een gebruik voor andere doeleinden te verhinderen.

 

Links naar Internetsites van andere bedrijven

Onze Website bevat links naar Internetsites van andere bedrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de maatregelen op het gebied van gegevensbescherming op externe Websites die u via deze Links kunt bereiken. Informeert u zich a.u.b. daar over de gegevensbescherming van die externe Websites.

 

Verandering van de informatie over gegevensbescherming

Om er zeker van te zijn dat onze informatie over gegevensbescherming altijd overeenkomt met de actuele wettelijke voorschriften, behouden wij ons te allen tijde veranderingen voor. Das geldt ook voor het geval dat de informatie over gegevensbescherming in verband met een nieuw of bewerkt aanbod van dienstverlening aangepast moeten worden.

 

Stand: mei 2018, versie 2.0