Adatvédelem és az ok.

Arra törekszünk, hogy Ön jól érezze magát a honlapunkon. Számunkra az Ön magánélete és személyi jogainak védelme fontos szerepet játszik. Ezért szeretnénk megkérni arra, hogy olvassa el figyelmesen a következő, honlapunk működésére vonatkozó összefoglalót. Megbízhat a nyílt és fair adatfeldolgozásunkban, mindent megteszünk azért, hogy adatait gondosan és felelősségteljesen kezeljük.

A következő, adatvédelemre vonatkozó figyelmeztetések célja, hogy tájékoztassák Önt arról, hogyan használjuk az Ön személyes adatait. Ennek során betartjuk a német adatvédelmi jog szigorú előírásait, valamint az európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) követelményeit.

 

Felelős és az adatvédelmi megbízottal való kapcsolattartás

A GDPR, valamint egyéb az EU tagállamaiban érvényes adatvédelmi törvények és egyéb adatvédelmi jelleggel bíró rendeletek értelmében vett felelős:

Imtron GmbH, Media-Saturn-Straße 1, 85053 Ingolstadt, Deutschland

Tel.: +49 (0)841/ 634-4660

Mail: contact@imtron.eu

 

A felelős adatvédelmi megbízottját a következő címen érhető el:

privacy@imtron.eu

 

A személyes adatok feldolgozásának mértéke

Mi az Ön személyes adatait kizárólag olyan mértékben gyűjtjük és használjuk, amely egy működésképes honlap készenlétben tartásához, valamint tartalmunk és szolgáltatásain érdekében szükséges. Az Ön személyes adatainak gyűjtésére és feldolgozására rendszeresen csak az Ön beleegyezésével történik. Kivételt csak azon esetek képeznek, amelyeknél az előzetes beleegyezés tényleges okok miatt nem lehetséges, és amely adatok feldolgozása jogi előírások értelmében megengedett.

Az Ön személyes adatainak védelme számunkra nagy prioritással bír. Így az Ön nálunk elmentett adatait műszaki és szervezeti intézkedésekkel védjük annak érdekében, hogy hatékonyan meg tudjuk előzni azok elvesztését vagy harmadik fél általi visszaélést. Különös tekintettel erre azok a munkatársaink, akik a személyes adatokat feldolgozzák, kötelezik magukat az adatvédelmi titoktartásra és eleget is tesznek e kötelezettségnek. A személyes adatait azok védelme érdekében kódolt formában közvetítjük; például kommunikációs célokra az internetes böngészőjén keresztül az SSL=Secure Socket Layer-t alkalmazzuk. Ezt a lakat-emblémáról ismerheti fel, amelyet a böngészője egy SSL-kapcsolat során megjelenít. Az adatai tartós védelme érdekében a műszaki biztonsági intézkedéseket rendszeresen ellenőrizzük, és szükség esetén azokat a technika ismeretek tekintetében naprakésszé tesszük. Ezen alaptételek érvényesek azon cégekre is, amelyek a mi megbízásunkból és utasításainknak megfelelően adatokat dolgoznak fel és használnak.

 

A feldolgozás célja és a személyes adatai feldolgozására vonatkozó jogalap

Az Ön személyes adatait a következő célokra gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk:

 • A szerződési viszonyok megalapozása és megvalósítása
 • Marketing jellegű intézkedések, mint pl. nyereményjátékok lefolytatása
 • Ügyfélszolgálat és ügyféltámogató szolgáltatások

 

A személyes adatainak feldolgozása a következő jogalapokra támaszkodik:

 • A GDPR 6. cikkének 1. bekezdése a) pontja adja a jogalapot azon feldolgozási folyamatokhoz, amelyeknél kikérjük az Ön beleegyezését egy bizonyos feldolgozási célra tekintettel.
 • A GDPR 6. cikkének 1. bekezdése b) pontja, amennyiben a személyes adatok feldolgozása egy szerződés megvalósítása érdekében szükséges, pl. akkor, ha Ön megvásárol egy terméket. Ugyanez vonatkozik azon feldolgozási folyamatokra, amelyek a szerződéskötést megelőzően megteendő lépésekhez szükségesek, mint pl. a termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó érdeklődések esetében.
 • A GDPR 6. cikkének 1. bekezdése c) pontja, amennyiben jogi kötelességünk személyes adatok feldolgozása, mint például adójogi kötelezettségek teljesítése.
 • A GDPR 6. cikkének 1. bekezdése d) pontja arra az esetre, ha az Ön, vagy mások életfontosságú érdeke érdekében a személyes adatok feldolgozása szükséges
 • A GDPR 6. cikkének 1. bekezdése f) pontja a mi jogos érdekünk alapján kerül alkalmazásra, pl. a megbízások feldolgozása keretén belüli olyan szolgáltatók alkalmazása esetén, mint pl. szállítással megbízott szolgáltatók, vagy statisztikai adatgyűjtések és elemzések esetén, valamint a nyilatkozattételi eljárások jegyzőkönyvezése során. A mi érdekünk felhasználóbarát, vonzó és biztonságos ábrázolás alkalmazására irányul, valamint az internetes ajánlatunk optimalizálására, ami éppúgy szolgálja a mi üzleti érdekünket, mint amennyire megfelel az Ön elvárásainak is.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama és azok rutinszerű törlése

Az Ön személyes adatait csak arra az időszakra tároljuk, amely a tárolás céljának megvalósításához szükséges, vagy amely időszak törvényi vagy jogszabályi előírás értelmében kötelező. A cél megszűnése vagy megvalósítása esetén az Ön személyes adatait töröljük, ill. zároljuk. Zárolás esetén a törlésre azonnal sor kerül, amint annak nincs a megőrzési időszakra vonatkozó törvényes, alapszabály szerinti vagy szerződéses előírása, és nincs ok annak feltételezésére, hogy azok törlése az Ön védendő érdekeit befolyásolhatja és a tárolás különleges jellegéből adódó törlés nem okoz aránytalan erőfeszítést.

 

Általános adatok és információk gyűjtése, ún. log fájlok

Honlapunk minden lehívásnál a GDPR 6. cikkének 1. bekezdése f) pontja alapján általános adatok és információk egész sorát gyűjtjük be, amelyeket log fájlok formájában egy szerveren időszakosan tárolunk. A log fájlt a feldolgozó számítógépes rendszer automatikus protokollja során hozzák létre. Ennek során a következő adatok gyűjthetőek be:

 

 • A honlaphoz való hozzáférés (dátum, időpont és gyakoriság)
 • Hogyan jutott el a honlapra (megelőző oldal, hiperlink stb.)
 • Az elküldött adatok mennyisége
 • Milyen böngészőt és mely böngészőváltozatot használta
 • Az Ön által használt operációs rendszer
 • Mely internetes szervizszolgáltatót használja
 • Az Ön IP-címe, amelyet az Ön internet-hozzáférést biztosító szolgáltatója a számítógépéhez rendelt az internetes kapcsolódás során

Ezen adatok begyűjtése és tárolása az internetoldal üzemeltetéséhez szükséges annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a honlap működőképességét, valamint hogy a honlapunk tartalmát megfelelően tudjuk nyújtani. Ezen túlmenően az adatok a honlapunk optimalizálását és az IT- rendszereink biztonságának garantálását szolgálják. Ezen okokból az adatokat legfeljebb 7 napig tároljuk műszaki óvintézkedésként.

Ezek az adatok reklám- és piackutatási célokat is szolgálnak, valamint a szolgáltatásaink igényekhez igazodó alakítását célozzák, amelynek során, álnéven felhasználói profilokat hozunk létre és értékelünk, de csak akkor, ha nem élt azzal a jogával, hogy megtagadja az adatai ilyen jellegű felhasználását (lásd a tiltakozási jogra vonatkozó figyelmeztetéseket „Az Ön jogai“ pontban).

 

Cookie-k és internetes elemző szolgáltatások

Honlapunkon cookie-kat és internetes elemző szolgáltatásokat alkalmazunk.

Honlapunkkal szeretnénk Önnek egy kellemes online-élménnyel szolgálni és ennek  érdekében  a GDPR 6. cikkének 1. bekezdése f) pontja keretein belül cookie-kat és internetes elemző szolgáltatásokat alkalmazunk. Ezen célra különböző cookie-kat és szolgáltatásokat veszünk igénybe, hogy biztosíthassuk honlapunk működőképességét, valamint honlapunkat a lehetőségeink szerint informatív és felhasználóbarát formában bocsáthassuk az Önök szolgálatára. Számunkra fontos, hogy Ön kényelmesen böngészhessen a honlapunkon, így annak folyamatos optimalizálása nagy fontossággal bír számunkra. Ide tartoznak pl. előre kitöltött űrlapi mezők, hogy Önnek ne kelljen minden alkalommal az összes adatát újra beadnia, valamint hogy az Ön által elvégzett beállításokat el lehessen menteni. Emellett fontos számunkra, hogy meg tudja tekinteni a honlapunk teljes tartalmát, amely érdekli Önt és megkönnyíthessük Önnek az online élményt.

Ennek ellenére nem veszítjük szem elől az Ön személyes adatainak gondos kezelését. Ezért a következőkben részletes információkat találhat az általunk ezen a honlapon alkalmazott cookie-król és szolgáltatásokról. Természetesen lehetősége van valamennyi cookie és szolgáltatás deaktiválására. Akár a cookie-k blokkolásával vagy törlésével az internetes böngészőjén keresztül, akár azok külön deaktiválásával egy megadott Opt-Out cookie elhelyezésével, ill. a megadott hivatkozások egyikével. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a deaktiválást minden Ön által használt böngészőn be kell állítania.

Amennyiben valamennyi cookie-t töröl a böngészőjében, az a megfelelő Opt-Out cookie-ra is érvényes.

 

1. Funkcionális cookie-k

Cookie-k kis szöveges fájlok, amelyeket a böngészője előzményeibe helyeznek el, és amelyekkel a következő felkeresésnél rekonstruálják a már megadott beállításokat és egyéb változtatásokat, amelyeket Ön beadott.

Ezek a funkcionális cookie-k biztosítják, hogy a honlapunk rendeltetésszerűen működjön. Ezeket a cookie-kat legfeljebb 2 évre tárolják – ezt követően azokat automatikusan törlik. Ezekkel a cookie-kkal pl. a következő funkciók lehetségesek:

 • azon termékek tárolása, amelyeket a bevásárlókosárba, vagy a kívánságlistájára tett,
 • az Ön által beadott adatok tárolása a kijelentkezés alatt, vagy egy megrendelés közben, hogy ezeket az adatokat ne kelljen újra beadnia,
 • az olyan előzetes beállítások elmentése, mint pl. a nyelv, hely, találatok száma, stb., egy optimális videolejátszást szolgáló beállítások elmentése, pl. a kívánt puffer méret és a képernyője felbontására vonatkozó adatok,
 • a böngésző beállításainak tárolása annak érdekében, hogy a honlapunkat a képernyőjén optimálisan meg lehessen jeleníteni,
 • a honlapunkkal és szolgáltatásainkkal való visszaélés felismerése, pl. több egymást követő, valamint sikertelen bejelentkezési próbálkozás regisztrálása,
 • a honlap egyenletes letöltése, hogy a honlap hozzáférhető maradjon, vagy
 • az Ön bejelentkezési adatainak elmentése, hogy azt ne kelljen minden alkalommal külön beadnia.

Önnek lehetősége van arra, hogy ezen cookie-k elhelyezését blokkolja, vagy a már elhelyezett cookie-kat törölje. Az erre vonatkozó bővebb információkat a gyártójánál, vagy az internetes böngésző segítő funkcióiban találhat. Figyelmeztetnünk kell arra, hogy a honlapunk bizonyos funkciói nem, vagy csak korlátozottan állnak az Ön rendelkezésére, ha nem engedélyezi a funkcionális cookie-k elhelyezését.

 

2.  S tatisztikai célokat s zolgáló elemző szolgáltatások

Annak érdekében, hogy meg tudjuk állapítani, honlapunk mely tartalma a legérdekesebb az Ön számára, folyamatosan mérjük a látogatók számát, valamint a leggyakrabban megtekintett tartalmat. Az ennek során összegyűjtött adatokat statisztikai célokra használjuk, mint például

 • a honlapokat felkeresők számának megállapításához,
 • a honlapunkat meglátogatók mindenkori látogatási idejének megállapításához,
 • a különböző honlapok látogatási sorrendjének megállapításához,
 • annak megítéléséhez, hogy honlapunk mely részét kell átalakítani, vagy
 • a honlapunk optimalizálásához.

 

A következő szolgáltatást statisztikai célokra használjuk, amelyet egy Opt-Out cookie elhelyezésével, vagy a hivatkozások egyikének alkalmazásával deaktiválhat:

 

Google Analytics

A Google Analytics a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) internetelemző szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat használ annak érdekében, hogy elősegíthesse a honlapunk használatának elemzését. A cookie-val létrehozott, a honlapunk használatára vonatkozó információkat általában a Google egy az USA-ban lévő szerverére küldik, és ott mentik el. De az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamain belül, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás szerződéses országaiban ezt megelőzően lerövidítik. Csak kivételes esetekben adják tovább a teljes IP-címet a Google egy az USA-ban lévő szerverére és ott rövidítik azt le. A Google Analytics keretében az Ön böngészőjéről továbbított IP-címet nem keverik egyéb Google adatokkal. A Google Analytics által elmentett cookie-kat legkésőbb 14 hónap elteltével törlik.

Az adatvédelemre és a Google Analytics használati feltételeire vonatkozó további információkat a következő címen találhat: https://www.google.com/analytics/terms/de.html und https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

A Google Analytics deaktiválásához kattintson a következő hivatkozásra, hogy letölthessen és telepíthessen egy böngészői bővítőmodult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 

Google jelek

Weboldalunkon a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA , a "Google Signals" webanalitikai szolgáltatást használjuk, hogy jelentéseket kapjunk az eszközök közötti felhasználói számokról, valamint a különböző eszközkombinációkon alapuló különböző felhasználói csoportokról (ún. eszközközi nyomon követés). Ennek során felhasználói adatokat gyűjtünk, ha a felhasználó a Google-fiók beállításaiban aktiválta a "személyre szabott hirdetések" opciót. A jelentési adatok meghatározott küszöbértéke biztosítja, hogy elvileg nem lehet következtetéseket levonni az egyes felhasználók személyazonosságára vonatkozóan.

Az adatvédelemmel és a Google felhasználási feltételeivel kapcsolatos további információk itt találhatók. (https://policies.google.com/privacy?hl=de)

A Google-jelzések kikapcsolásához kérjük, itt kapcsolja ki a Google-fiókjában a "személyre szabott hirdetések" részt. (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de)

 

Google Tag Manager

A "Google Tag Manager" szolgáltatást, amely a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") terméke, használjuk a partnereinktől származó szolgáltatások megjelenítéséhez a weboldalunkon. Ezzel a szolgáltatással biztosítjuk, hogy az Ön mint fogyasztó hozzájárulását tiszteletben tartják, és ezért nem lehet deaktiválni. Maga a szolgáltatás nem gyűjt önállóan semmilyen más adatot, mint ami technikailag szükséges a kiszállításhoz (beleértve az Ön IP-címét), amelyet a Google egy USA-beli szerverére továbbítanak és ott tárolnak.

További információk a Google Tag Manager általános szerződési feltételeiben és adatvédelmi szabályzatában találhatók.

 

A személyes adatok feldolgozása kapcsolatfelvétel során

1. Kapcsolatfelvétel

Egy telefonos, email-ben vagy a kapcsolatfelvételi űrlappal való kapcsolatfelvétel során az Ön által megadott adatokat a GDPR 6. cikkének 1. bekezdése a) pontja alapján elmentjük, hogy kérdéseit meg tudjuk válaszolni. A kapcsolatfelvételről jegyzőkönyv készül annak érdekében, hogy a kapcsolatfelvételt a jogi követelményeknek megfelelően igazolni tudjuk. Az adatok feldolgozásához a kapcsolatfelvétel keretein belül kikérjük beleegyezését és utalunk a jelen adatvédelmi nyilatkozatra. Az ebben az összefüggésben jelentkező adatokat töröljük, ha a mindenkori párbeszéd lezárult és az érintett tényállást lezáróan tisztázták.

Google jelek

Weboldalunkon a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA , a "Google Signals" webanalitikai szolgáltatást használjuk, hogy jelentéseket kapjunk az eszközök közötti felhasználói számokról, valamint a különböző eszközkombinációkon alapuló különböző felhasználói csoportokról (ún. eszközközi nyomon követés). Ennek során felhasználói adatokat gyűjtünk, ha a felhasználó a Google-fiók beállításaiban aktiválta a "személyre szabott hirdetések" opciót. A jelentési adatok meghatározott küszöbértéke biztosítja, hogy elvileg nem lehet következtetéseket levonni az egyes felhasználók személyazonosságára vonatkozóan.

Az adatvédelemmel és a Google felhasználási feltételeivel kapcsolatos további információk itt találhatók. (https://policies.google.com/privacy?hl=de)

A Google-jelzések kikapcsolásához kérjük, itt kapcsolja ki a Google-fiókjában a "személyre szabott hirdetések" részt. (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de)
 

2. Egyéb

A GDPR 6. cikkének 1. bekezdése c) pontja alapján az Ön személyes adatait és műszaki információit, amennyiben ez szükséges, azon célból használjuk és tároljuk, hogy megakadályozhassuk a visszaélést vagy egyéb jogellenes viselkedést a honlapunkon, vagy azt nyomon követhessük, pl. az adatbiztonság fenntartása érdekében az IT-rendszereinkre gyakorolt támadások esetén. Ugyanígy járunk el akkor is, ha erre jogilag kötelezettek vagyunk, például közigazgatási vagy bírósági határozatok alapján, valamint jogaink és követeléseink végrehajtása és a jogvédelmi céljából.

 

Személyes adatok harmadik félnek való továbbadása

Mi az Ön személyes adatait a meglévő adatvédelmi törvények keretein belül harmadik fél vagy állami hivatalok számára a GDPR 6. cikkének 1. bekezdése c) pontjának megfelelően csak akkor adjuk tovább, ha erre pl. közigazgatási vagy bírósági határozat alapján jogilag kötelesek vagyunk, vagy jogunkban áll, pl. mert ez bűncselekmények követését vagy jogaink és kötelességeink végrehajtását és érvényesítését célozza.

A személyes adatai továbbadásakor mindig ügyelünk a lehető legnagyobb szintű biztonságra. Az Ön adatait csak olyan hivatalok számára továbbítjuk, akik az Európai Gazdasági Térségen belül működnek és így a szigorú EU-s adatvédelmi jog alá esnek, vagy a megfelelő védelmi szint betartására kötelezettek. Harmadik országokba való átadás jelenleg nem történik és nem is tervezett.

 

Az Ön jogai

Természetesen Önnek jogai vannak a személyes adatai begyűjtésére vonatkozóan, amelyekre szívesen felhívjuk ezúton figyelmét. Amennyiben az alábbiakban felsorolt jogok valamelyikével élni kíván, úgy elegendő egy üzenetet küldenie számunkra. Ehhez használhatja a következő kapcsolattartási adatokat anélkül, hogy az alapdíj szerinti átviteli költségeken kívül egyéb költségei keletkeznének:

E-mail: privacy@imtron.eu

Postai úton: Imtron GmbH, Wankelstraße 5, 85046 Ingolstadt, Deutschland

 

Az Ön személyes védelme érdekében fenntartjuk magunknak a jogot, hogy egy fennálló megkeresés esetén további információkat gyűjtsünk, amelyek az Ön azonosításához szükségesek, és amennyiben az azonosítás nem lenne lehetséges, elutasítsuk a megkeresést.

1. Tájékoztatáshoz való jog

Jogában áll az Ön személyéhez kötődő személyes adatokra vonatkozó tájékoztatás kikérésére.

2. Helyesbítésre való jog

Jogában áll az Önt érintő személyes adatok haladéktalan helyesbítésének és/vagy kiegészítésének kérésére.

3. A feldolgozás korlátozására való jog

Jogában áll az Ön személyes adatai feldolgozásának korlátozására, amennyiben vitatja az adatok helyességét, a feldolgozás jogtalan, de azok törlését elutasítja és nekünk nincs tovább szükségünk az adatokra, vagy ha Önnek azokra szüksége van a jogi követeléseinek érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez, ill. ha fellebbezést nyújtott be a feldolgozás ellen.

4. A törlés joga

Jogában áll az Ön nálunk elmentett személyes adatainak törlésére vonatkozó felszólításra, amennyiben az nem a szólásszabadsághoz és információhoz való jog gyakorlása, jogi kötelezettség teljesítéséhez való feldolgozás, közérdekből fakadó, vagy a jogosultság érvényesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

5. Tájékoztatásra való jog

Amennyiben Ön a helyesbítésre, törlésre vagy a feldolgozás korlátozására való jogával élt, közöljük minden olyan címzettel, aki számára a személyes adatait hozzáférhetővé tettük, a helyesbítést vagy az adatok törlését, ill. a feldolgozás korlátozását, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy számunkra aránytalanul nagy erőfeszítéssel járna.

6. Az adathordozhatóság joga

Jogában áll azon személyes adatairól, amelyeket rendelkezésünkre bocsátott, a saját, vagy harmadik fél számára egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban másolatot készíttetni. Amennyiben Ön az adatok más felelős fél számára való közvetlen átadását kéri, erre csak akkor kerül sor, ha az műszakilag megvalósítható.

7. Megtagadási jog

Amennyiben az Ön személyes adatait jogos érdekek alapján a GDPR 6. cikkének 1. bekezdése f) pontja szerint feldolgozták, Önnek a GDPR 21. cikke értelmében bármikor jogában áll tiltakozni az adatok feldolgozása ellen.

8. A beleegyezések visszavonására vonatkozó jog

Önnek jogában áll az adatok begyűjtésére vonatkozó beleegyezését bármikor jövőbeni hatállyal visszavonni. Ez nem érinti a visszavonás jogerőssé válásáig gyűjtött adatokat. Kérjük, fogadja el, hogy a visszavonásának érvényesítése műszaki okokból egy kevés időt vehet igénybe és Ön eközben még üzeneteket kaphat tőlünk.

9. Egy felügyelő hatóságnál emelt panasz benyújtásának joga

Amennyiben a személyes adatai feldolgozása adatvédelmi jogba ütközik, vagy az Ön adatvédelmi jogi igényei egyéb módon sérülnének, a felügyelő hatóságnál panasszal élhet.

Azokat az adatokat, amelyeket törvényi, alapszabály szerinti vagy szerződéses tárolási kötelezettségünk miatt kell elmentenünk, törlés helyett zároljuk, hogy azok egyéb célokra való használatát megakadályozhassuk.

 

Más vállalkozások internetes oldalaira való hivatkozások

Honlapunk más vállalkozások internetes oldalaira vonatkozó hivatkozásokat tartalmaz. Nem vállalunk felelősséget olyan külső honlapok adatvédelmi intézkedéseiért, amelyeket e hivatkozásokkal érhet el. Kérjük, tájékozódjon az adott oldalakon a külső honlapok adatvédelméről.

 

Az adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatása

Annak érdekében, hogy garantálhassuk, hogy az adatvédelemre vonatkozó figyelmeztetéseink folyamatosan megfeleljenek az aktuális törvényes előírásoknak, fenntartjuk a jogot arra, hogy azokon változtassunk. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha az adatvédelemre vonatkozó figyelmeztetéseket új vagy átdolgozott ajánlatok és szolgáltatások miatt meg kell változtatni.

 

Állapot: 2018 májusa, 2.0 változat